Upozornění

Chystáte se rezervovat sdílený let lehkého letounu. Měli byste být informováni o skutečnosti, že bezpečnostní pravidla pro sdílené privátní létání obecného letectví nejsou tak striktní jako ta pro komerční létání dopravními letadly. To znamená, že součástí letu za sdílené náklady je vyšší riziko než při pořízení letenky od komerčního leteckého dopravce, kde se uplatňují podstatně striktnější bezpečnostní pravidla a kde jsou letadlo, piloti i provozovatel povinni podrobovat se průběžným kontrolám a striktnímu dohledu ze strany leteckých úřadů. Na rozdíl od pasažéra komerčního leteckého dopravce, je riziko související s privátním obecným letectvím srovnatelné s rizikem cestování privátní pozemní dopravou.

Doporučení

Každý pilot v ČR musel pro získání pilotní licence absolvovat předepsaný výcvik. Létejte bezpečně a požadujte předložení platné pilotní licence a platného osvědčení zdravotní způsobilosti od pilota. 

EASA pravidla pro sdílené létání

Malá letadla a soukromé nekomerční létání dle Ministerstva dopravy 

Sportovní létající zařízení je dle Zákona o civilním letectví číslo 49/1997 sbírky, paragrafech 81, bodu 1, maximálně dvoumístné letadlo určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, individuální osobní přepravy nebo výcviku, které není uskutečňováno za účelem dosažení zisku." Obdobně řeší paragfraf 77 pro letadla obecného letectví. Dohled nad technickou způsobilostí malých a ul letadel vykonává UCL a LAA.