Flightshare spojuje piloty a zájemce o soukromé létání.

Vyberte let a letadlo a napište nám. Všichni piloti obdrží poptávku a nabídnou vám let. Za sdílené náklady. Nebo z aerotaxiku. Ušetříte oproti běžnému komerčnímu letu až 60% nákladů. 

Flightshare je online platforma pro soukromé létání pro rekreaci i dopravu osob. Sdílené létání je nekomerční aktivitou a soukromý pilot jej nevykonává pro dosažení zisku. Pilot zaregistruje letadlo a uvede kde létá a co spolu můžete vidět. Alespoň jeden let musí nabídnout za podmínek Flightshare každý pilot před registrací.

Bezpečnost létání je zajištěna vyhověním letadel i pilotních kvalifikací požadavkům UCL a LAA . Sdílené létání je upraveno nařízením EU a listinou bezpečnosti EASA.

Pilot před letem připraví letový plán, provede kontrolu aktivovaných vzdušných prostorů, zkontroluje meteorologickou situaci po celé trase plánovaného letu a informuje se o podmínkách příletu na cílové letiště. Následně provede předletovou kontrolu letounu. Před letem a v jeho průběhu vykonává předepsané povinné úkony pro zajištění bezpečnosti letu.

Dnešní letový park tvoří špičku světového letectví. Česká republika je velmocí ve výrobě letadel a v oblasti ultra lehkých letadel u nás známých lidově jako "ultralajty" je Česká republika pojmem jako Švýcarsko se svým hodinářským průmyslem, Rakousko se sýry a čokoládou.


Létání umožňuje pilotům a osobám na palubě privátní dopravu za výrazně kratší čas a za srovnatelné náklady v porovnání s tradičními způsoby privátní dopravy. 

KODEX PASAŽÉRA

1. Respektujte pokyny pilota,

2. respektujte pilotovo rozhodnutí v souvislosti s meterologickou situací a souvisejícím nebezpečím,

3. respektujte maximální váhu zavazadel.

4. Je zakázáno přepravit nelegální či nebezepečné látky.

5. Buďte dochvilní.

6. Smíte zrušit let kdykoliv před odletem.

7. Zdržte se kouření v průběhu letu,

8. nejste oprávněni dotýkat se přístrojů a řízení, jelikož tak může způsobit nehodu,

9. nesmíte hovořit pokud pilot používá rádio
a v průběhu vzletu a přistání,

10. nikdy se nesmíte dotýkat dveřního zámku, pokud vás k tomu pilot nevyzval,

11. musíte se zdržet užití psychoaktivních látek včetně alkoholu před či v průběhu letu.


KODEX PILOTA

1. Pilot musí mít platnou pilotní licence pro typ letadla,

2. platné osvědčení o zdravotní způsobilosti (medical),

3. doklady o letové způsobilosti letadla,

4. doklad o pojištění letadla,

5. způsobilost k letu, tj. nebýt unavený, pod vlivem léků, alkoholu nebo psychoaktivních látek,

6. vykonat předletový briefing a kontrolu počasí po celé délce trasy,

7. vykonat předletovou kontrolu letadla a stavu paliva.


Privátní pilot není povinen let uskutečnit a v případě, že nejsou splněny podmínky pro bezpečné vykonání letu, let se v souladu s leteckými předpisy neuskuteční. Nejedná se o obchodní lety.

Cena je vždy určena náklady letu a jejich dělením mezi cestující včetně pilota. Podíl je na dohodě osob na palubě a je dohodnut před letem. Součástí kalkulace není zisk.

ŘEKLI O NÁS

Sdílené létání je bezpečné. Potvrzeno Úřadem civilního letectví.

Oslovili jsme Úřad civilního letectví a požádali v souvislosti s nařízením Evropské komise a Listinou bezpečnosti nekomerčního obecného letectví o vyjádření k jejich platnosti na území České republiky. Úřad civilního letectví dne 27.9.2018 potvrzuje, že létání za sdílené náklady je při plnění povinností srovnatelně bezpečné jako privátní pozemní doprava.


Chystáte se rezervovat sdílený let lehkého letounu. Měli byste být informováni o skutečnosti, že bezpečnostní pravidla pro sdílené privátní létání obecného letectví nejsou tak striktní jako ta pro komerční létání dopravními letadly. To znamená, že součástí letu za sdílené náklady je vyšší riziko než při pořízení letenky od komerčního leteckého dopravce, kde se uplatňují podstatně striktnější bezpečnostní pravidla a kde jsou letadlo, piloti i provozovatel povinni podrobovat se průběžným kontrolám a striktnímu dohledu ze strany leteckých úřadů. 

BEZPEČNOST


 Každý pilot musel pro získání pilotní licence absolvovat předepsaný výcvik. Létejte bezpečně a požadujte předložení platné pilotní licence a platného osvědčení zdravotní způsobilosti od pilota získané v souladu s předpisy EASA, UCL a LAA.


Létání je vášeň. V ČR je 130 letišť. Sdílejte vášeň pro létání a ozvěte se. Publikujte své lety a umožněte přátelům, známým, zájemcům o létání se s vámi svézt. Piloti létají často za sdílené náklady. Rádi byste také létali? Plánujete výlet či cestu a chcete letět? Dejte o sobě vědět privátním pilotům. Koukněte na éra nebo na nabídku letů a stopujte. Piloti na platformě flightshare musí mít platnou pilotní kvalifikaci a medical. Náklady sdíleného létání jsou piloty vždy uváděny na 60 minut letu. Konkrétní spočítáte vynásobením očekávané délky letu. Létání s kamarády není uskutečňováno za účelem dosažení zisku. Pilot vždy nese část nákladů sám. Na palubě smí být nejvýše 6 osob.

ODKUD LÉTÁME

Základny, ze kterých létáme najdete prakticky po celé České republice. Letět tak můžete takřka odkudkoliv. Letištních ploch pro sportovní letadla až po mezinárodní letiště jsou po naší zemi na 200.